top of page

Om Bertil Wennborg

Bertil Wennborg var en sann Helsingborgare med släkt inom hantverksyrken, sist med ett välkänt bageri/konditori på stadens affärsgata Kullagatan. Själv utbildade han sig till revisor och var en viktig rådgivare till många företagare, främst fåmans- och familjeföretag. Inte minst blev han en viktig rådgivare till familjen Banck, en välkänd redarsläkt som präglat mycket i staden. Bland annat genom omfattande donationer till kulturella ändamål samt sjukhus och andra vårdinrättningar i Helsingborg.

Bertil Wennborg som inte hade några barn lämnade sina hopsparade medel till en stiftelse med målet att stödja utvecklingen inom psykoanalys. Stiftelsen inrättades 1992 och verkar genom att anordna seminarier samt genom att utdela stipendier.

Bertil Wennborgs Stiftelse porträtt

Om Stiftelsen

Stiftelsen påbörjade sitt arbete med utdelningar redan 1992 då Bertil Wennborg levde. Efter Bertils död tillfördes Stiftelsen kapital genom testamente. Stiftelsen beslöt att som en del i att nå det övergripande syftet även anordna ett årligt seminarium i Helsingborg. ”Bertil Wennborgs-dagen” är en inspirerande heldag med föredrag till vilka intresserade inbjudes för en mindre avgift. Dagen har genom åren utvecklats till en viktig mötesplats och kan samla närmare 250 personer för utbildning och dialog.

Vidare har Stiftelsen valt att årligen utdela stipendier som efter gynnsam utveckling av Stiftelsens kapital nu uppgår till ca 1 Mkr/år. I regel är det 15–20 stipendiater som erhåller stöd.

Bild på styrelsen, revisorer och medarbetare, september 1993

Bertil_wennborgs_stiftelse_04.jpg
Bertil_wennborgs_stiftelse_sandgatan.jpg

Sandgatan 6 i Lund

Stiftelsen anskaffade 1999 en central fastighet i Lund som står till förfogande och disponeras av Skånska Psykoanalytiska Sällskapet som består av medlemmar och kandidater i Svenska Psykoanalytiska Föreningen eller Dansk Psykoanalytisk Selskap. Fastigheten brukas för utbildning och föreningsmöten. Stiftelsen lämnar vidare bidrag till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. Detta blir aktuellt i de fall stipendier till huvudsyftet uppfyllts. Stiftelsens styrelse och sakkunnigråd följer fortlöpande utvecklingen inom angivet område.

bottom of page