top of page
bertil_wennborgs_stiftelse_kallbadhuset.jpg

Avrapportering för stipendium

Avrapportering ska ske senast under augusti månad det år då stipendiet mottagits. Rapporten ska innehålla en kort beskrivning över hur medlen har använts.

I regel sker utbetalning av stipendium med hälften av beloppet efter beslut och andra hälften efter mottagen och godkänd rapport. Uppskov vid förhinder kan i normalfall påräknas. Rapport sändes till Stiftelsens ordförande via e-mail eller post.

Advokat Sven A. Olsson
Ordförande Bertil Wennborgs Stiftelse
sven.olsson@fanum.se

Bertil Wennborgs Stiftelse
Pålsgatan 38 B
252 21 Helsingborg

bottom of page