top of page

Stiftelsens huvudsakliga ändamål

Bertil Wennborgs Stiftelse har till ändamål att främja forskning, utbildning och undervisning i psykoanalys. För dessa ändamål delar stiftelsen bland annat ut stipendier, vilket brukar ske i samband med stiftelsens årliga psykoanalytiska symposium i Helsingborg kring månadsskiftet januari-februari. Läs mer om symposium här.

Främst vill stiftelsen möjliggöra för analytiker att i skrift utveckla sina erfarenheter och tankegångar, både teoretiskt och kliniskt, stimulera till forskning och utvärdering av psykoanalytisk verksamhet, samt stödja spridning av kunskap om psykoanalys. Stipendierna ska möjliggöra att psykoanalytisk praxis bättre kan dokumenteras genom att täcka förlorad arbetsinkomst för den skrivande. De kan exempelvis skapa utrymme för analytiker att fortsätta att publicera sig efter den uppsats som ingår i utbildningen. Stiftelsen välkomnar även ansökningar från intresserande personer utanför Svenska Psykoanalytiska föreningen som vill sprida kunskap om psykoanalys och psykodynamisk teori och praxis.

Stiftelsen lämnar vidare bidrag till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. Vanligen ifall att utdelning ska ske och man bedömer att behovet av stipendier till psykoanalytisk forskning är fyllt för det året. Stiftelsens styrelse och sakkunnigråd följer fortlöpande utvecklingen inom angivet område.

Användbara länkar

Svenska Psykoanalytiska Föreningen

Dansk Psykoanalytisk Selskab

Skånska Psykoanalytiska Sällskapet

International Psychoanalytic Association

bertil_wennborgs_stiftelse_vatten.jpg
bottom of page