top of page
bertil_wennborgs_stiftelse_radhuset_ettan.jpg

Bertil Wennborgs Stiftelse

För främjandet av forskning, utbildning och undervisning inom psykoanalys.

Om Stiftelsen

Bertil Wennborgs Stiftelse har till ändamål att främja forskning, utbildning och undervisning i psykoanalys. För dessa ändamål delar stiftelsen bland annat ut stipendier, vilket brukar ske i samband med stiftelsens årliga psykoanalytiska symposium i Helsingborg.

Bertil Wennborgs Stiftelse har till ändamål att främja forskning, utbildning och undervisning i psykoanalys. För dessa ändamål delar stiftelsen bland annat ut stipendier, vilket brukar ske i samband med stiftelsens årliga psykoanalytiska symposium i Helsingborg. Läs mer om symposium här.

bertil_wennborgs_stiftelse_brygga.jpg

Symposium

Fredagen den 26 januari arrangerade Bertil Wennborgs Stiftelse sitt årliga symposium. Cirka 200 personer åhörde föredragen och det följdes av en engagerad diskussion. I samband med mötet utdelades stipendier av det sammanlagda beloppet på 845 000 kr. Ladda ner programmet här.
 

bottom of page