top of page
bertil_wennborgs_stiftelse_radhuset_ettan.jpg

Bertil Wennborgs Stiftelse

För främjandet av forskning, utbildning och undervisning inom psykoanalys.

Om Stiftelsen

Bertil Wennborgs Stiftelse har till ändamål att främja forskning, utbildning och undervisning i psykoanalys. För dessa ändamål delar stiftelsen bland annat ut stipendier, vilket brukar ske i samband med stiftelsens årliga psykoanalytiska symposium i Helsingborg.

Bertil Wennborgs Stiftelse har till ändamål att främja forskning, utbildning och undervisning i psykoanalys. För dessa ändamål delar stiftelsen bland annat ut stipendier, vilket brukar ske i samband med stiftelsens årliga psykoanalytiska symposium i Helsingborg. Läs mer om symposium här.

bertil_wennborgs_stiftelse_brygga.jpg

Symposium

Fredagen den 27 januari arrangerade Bertil Wennborgs Stiftelse sitt årliga symposium. 135 personer åhörde föredragen och det följdes av en engagerad diskussion. Stiftelsens Sakkunnigråd med ordförande Björn Sahlberg svarade för programmet och ledde mötet. I samband med mötet utdelades stipendier av det sammanlagda beloppet på 785 000 kr. Ladda ner programmet här.
 

bottom of page